HOTLINE: 0963 432 234 - 01235 432 234 (Ms. Thảo) Giỏ hàng (0)
en

Mosaic Handmade

Xuất phát từ tâm huyết phát triển nghề gốm và một workshop Thực hành hướng nghiệp cho các Trường, các công ty, trung tâm đào tạo nguồn lực, Xưởng Sứ Bát Tràng Group phát triển sân chơi gốm Bát Tràng Moment nâng tầm chuyên môn thành cơ sở đào tạo thực hành hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên, người tìm việc ngành gốm thủ công Bát Tràng.
Chi tiết